Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Burdur İl Koordinatörlüğü

KALKAN: BÜTÜN BURDUR TKDK İLE TANIŞMALI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mesut Yıldıran, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyarette bulundu. Birlik Başkanı Recep Kalkan’ı makamında ziyaret eden Yıldıran, kurumun çalışmaları ve halihazırda uygulanmakta olan IPARD programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
“Kurumumuz, Avrupa Birliğinin (AB) aday ve  potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı  (IPARD) II Programı kapsamında 21 Aralık 2017'de 3. proje başvuru çağrı ilanına çıkmıştır” diyen Yıldıran, Ulusal ve Avrupa Birliği eş finansmanından oluşan hibe desteklerinden tüm çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yararlanabilmesi adına çok kapsamlı bir tanıtım çalışmasında bulunduklarını ve bu minvalde merkez de dahil tüm ilçeler, paydaş kurumlar, üniversite, sivil toplum örgütleri, odalar-birlikler ile birlikte ve pek çok köyü ziyaret ettiklerini belirtti. "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş  Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki proje başvurularının 15 Mart’ta sona ereceğini hatırlatan İl Koordinatörü Yıldıran, "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlara ait projeler içinse son başvuru günü ise 5 Nisan 2018’dir" dedi.

Başkan Recep Kalkan ise yaptığı açıklamada: ” TKDK, tarım ve hayvancılık alanında ekonomik değer yaratan, istihdama katkı sunan ve sürdürülebilir yatırımları ilimize kazandırma misyonuyla hareket eden bir kurumdur. TKDK hibelerinin, kırsal alanda yaşayanların tarımsal faaliyetlerini daha verimli kılması, daha iyi kar elde etmeleri, gelirlerinin ve refah düzeylerinin artması, ulusal ekonomiye ve yerel esnafa katkı sağlaması ve sosyal kalkınmaya etki etmesi de bizim için önemlidir” ifadelerine yer verdi.

Çağrı kapsamında, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve  bitkisel ürünlerin işlenmesi ile paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin  üretimi ile işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün  işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri  yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik  sunulacak projelere 87 milyon 239 bin euro verileceğini belirten Kalkan, bunun yanında,164 milyon 706 bin euro destek bütçesinin ayrıldığı süt,  kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik yatırımlara toplamda 252 milyon Euro hibe veren böylesi güzide bir kuruma tüm üretici ve yatırımcıları proje yapmaya davet ettiğini sözlerine ekledi.
TKDK'nin başarılı ve özverili çalışmalarıyla IPARD fonlarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılmaya devam edildiğini belirten Başkan Recep Kalkan, üreticilerle çiftçilerin bu fonlara olan ilgisi ve fonları kullanma becerisinin her geçen gün artmakta olduğuna, tarım, hayvancılık ve gıda işletmelerinin AB standartlarına ulaşmasının kolaylaştığına dikkati çekti. Kalkan, IPARD Programı da dahil olmak üzere, AB ile uyum amacıyla yürütülen çalışmaların üreticilerin gelirlerini ve rekabet düzeylerini artırmakla kalmamakta, aynı zamanda, kırsalda refah artışı, doğal zenginliklerin korunması, çevreye duyarlı üretimin teşviki ve tüketicilere daha güvenli, daha sağlıklı ve hijyen bakımından daha yüksek standartlarda üretilmiş gıda ürünlerinin sunulmasını temin etmekte olduğunu belirtti. IPARD hibelerinin hayvanların daha modern, hijyenik ve hayvan refahı koşullarına uygun ahır, ağıl ve kümeslerde yetiştirilmesine, gıdaların daha modern işletmelerde üretilmesine ve işlenmesine katkı sağladığını söyleyen Kalkan; “ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun desteklemelerini önemsiyoruz ve halkımızın bu desteklerden yararlanmasını istiyoruz. Bu sebepten dolayıdır ki, TKDK desteklerinden faydalanabilmek için iyi projeler hazırlanması büyük önem arz etmektedir " şeklinde konuştu.